Thẻ: Tiền Điện

Đừng để khách hàng mất niềm tin

Đừng để khách hàng mất niềm tin

Lãnh đạo một tổng công ty điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giãi bày trong số các cuộc gọi, phản ảnh của khách hàng tới các trung tâm chăm sóc khách hàng thời gian gần đây, phần lớn là khiếu nại về hóa đơn tiền điện.