Thẻ: Phong cách sống

Phong cách sống đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động, suy nghĩ, từ cách tư duy, đến lối hành xử…

Không ai có thể sống thay bạn nên đừng vì lời chê bai của họ mà nản lòng. Hạnh phúc của ta cũng không phải là khi có được sự ngợi khen của người

Mỗi người có một điều kiện, một hoàn cảnh, một lối sống, cách suy nghĩ khác nhau. Không ai ở trong hoàn cảnh của ai nên bạn không thể là họ. Vậy nên đừng so sánh…

Khi lựa chọn phong cách sống bền vững, bạn sẽ nhận được những lợi ích không thể đo đếm dành cho chính bản thân và gia đình của mình.