Thẻ: Manga

Manga là một cụm từ trong tiếng Nhật; để chỉ các loại truyện tranh và tranh biếm họa của Nhật Bản.

Bên ngoài Nhật Bản; Manga ám chỉ tính đặc trưng riêng biệt của truyện tranh Nhật Bản; hoặc như một phong cách truyện tranh phổ biến tại Nhật Bản mà thường được mô tả bởi đồ họa tràn đầy màu sắc, các nhân vật sống động và những chủ đề tuyệt vời.

“Manga” dịch tạm nghĩa là “hình ảnh di động hay biến động”.