Thẻ: Khiêu dâm

Khiêu dâm = kích thích ham muốn tình dục

Khoản 5 Điều 3 Nghị định 178/2004/NĐ-CP của Chính phủ giải thích về thuật ngữ khiêu dâm như sau: “Khiêu dâm là hành vi dùng cử chỉ, hành động, hình ảnh, âm thanh gây kích thích ham muốn tình dục”.

Trong khi đó, Thông tư 09/2010/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch định nghĩa cụ thể, rõ ràng hơn:

“Khiêu dâm là hành vi dùng hình ảnh, ngôn ngữ, âm thanh, hành động khêu gợi, kích thích dâm ô, ham muốn tình dục trái với truyền thống đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam, gồm: Mô tả bộ phận sinh dục, khỏa thân, mô tả khỏa thân hoặc không khỏa thân nhưng kích thích tình dục, mô tả nhu cầu tình dục, thủ dâm dưới mọi hình thức”.

Tuy nhiên, Thông tư 09 nêu trên đã hết hiệu lực

Do xâm phạm đến truyền thống đạo đức, thuần phong mỹ tục, các hành vi khiêu dâm được coi là vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt theo quy định riêng của từng lĩnh vực.