Thẻ: Hôn nhân

Đàn bà đừng bao giờ lấy một người đàn ông bảo với mình: ”Chửa đi rồi mới cưới”

Đàn bà đừng bao giờ lấy một người đàn ông bảo với mình: ”Chửa đi rồi mới cưới”

Bạn không phải là loại đàn bà sinh ra chỉ để đẻ thuê cho ai đó thì mới có được một danh phận trong hôn nhân. Và bạn cũng không cần phải hạ mình xuống để chấp nhận ai đó cưới mình chỉ vì mình trót có thai. Hãy nhớ phụ nữ chúng ta sinh ra là để yêu thương, trân trọng chứ không phải cuộc hôn nhân được