Thẻ: Đàn Ông

Lau mắt đi em, đừng để lệ hoen mi

Lau mắt đi em, đừng để lệ hoen mi

Đàn ông chỉ thích làm bạn, thân thiết với người phụ nữ mang lại năng lượng tích cực cho họ; không khiến họ phải nặng nề, khó xử, phải tốn công dỗ dành, đoán ý. Nước mắt và muộn phiền chỉ khiến họ bỏ chạy mà thôi.